НОВА ПРОМОЦИЯ НА АКВАСТАРТ – валидна до края на 2016г

Хоризонтални нормално засмукващи помпи за сух монтаж. Иновативен хидравличен дизайн, осигуряващ максимална ефективност и дълъг живот на помпата без необходимост от поддръжка.