Обекти

МИЛЕНИУМ ЦЕНТЪР

МИЛЕНИУМ ЦЕНТЪР

Вертикални многостъпални помпи серия SV за водоснабдяване с монтирани върху двигателите честотни регулатори HYDROVAR HVL.

МИЛЕНИУМ ЦЕНТЪР 2

МИЛЕНИУМ ЦЕНТЪР

Противопожарни помпи по стандарт EN12845

ОФИС СГРАДА ЩИЛ

ОФИС СГРАДА ЩИЛ

Противопожарна помпена група с дизелов двигател

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ТРЕЙШЪН КЛИФС КАВАРНА

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ТРЕЙШЪН КЛИФС КАВАРНА

Вертикални помпи SV с честотно регулиране Hydrovar към напоителна система

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЛОКОРСКО

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЛОКОРСКО

Помпи SV с честотно регулиране за водоснабдяване

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ БУХОВО

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ БУХОВО

Вертикални помпи SV за водоснабядване

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ НОВИ ИСКЪР

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ НОВИ ИСКЪР

Хоризонтални блок помпи модел FHS с честотно регуларане и микропроцесорно управление Hydrovar Smart

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ АНТОНОВО

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ АНТОНОВО

Хоризонтални многостъпални помпи МР за водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз. Ястребино

ПРАКТИС СТ. ЗАГОРА - ПРОТИВОПОЖАРНА ПОМПЕНА ГРУПА

ПРАКТИС СТ. ЗАГОРА - ПРОТИВОПОЖАРНА ПОМПЕНА ГРУПА

Противопожарни помпи за спринклерна инсталация