Роторните помпи Boerger са отлично решение за процесите при производство на нишесте

Производството на нишесте и нишестени продукти е свързано със специфични предизвикателства, които се отразяват предимно върху помпеното оборудване, внедрено в производствените линии. Причината е, че трябва да се изпомпва кристална суспензия, която е с висок вискозитет, а той от своя страна затруднява конвенционалните помпи. Ето защо международен производител на нишесте се доверява на помпите Boerger Protect, за да гарантира непрекъснатостта на своите процеси.

Производителят, за който разказваме, вече разполагал с няколко различни помпи за прехвърляне на кристалната суспензия. Всички те обаче са имали сериозни проблеми при работа с изпомпваната среда, тъй като кристалната суспензия се втвърдява бързо и е силно вискозна със съдържание на твърди вещества до 75%. Наличните помпи давали дефекти в уплътнението, тъй като средата коагулирала върху уплътняващите повърхности на механичното уплътнение и изсъхвала там.

Основен приоритет на производителя на храни е да си гарантира гладък производствен процес, тъй като всякакви прекъсвания водят до огромни разходи. По тази причина той вече използва ротационна лобна помпа Boerger Protect. Продуктовата линия Protect е специално проектирана за критични изпомпвани среди. Между камерата на помпата и редуктора са монтирани двойнодействащи механични уплътнения, които се поддържат под налягане чрез термосифонна система, а това предотвратява проникването на изпомпваната среда между неговите плъзгащи се повърхности. Освен това моделът е снабден с отопляем капак, за да се гарантира, че средата не се охлажда в помпата.

Технически данни за проекта:

  • Изпомпвана среда: Кристална суспензия;

  • Вискозитет: 500 – 1 500 mPas;

  • Съдържание на твърдо вещество: 70 – 75% DS;

  • Налягане: 3 – 6 bar.

След внедряване на новата помпа престоят на производството поради дефектни механични уплътнения остава в миналото. В допълнение поддръжката също може да бъде извършена много бързо и лесно благодарение на MIP дизайна на помпата (б.ред. MIP – Maintenance in Place), което означава, че всички всички износващи се части могат лесно да бъдат заменени от персонала по поддръжка директно в мястото на монтажа, без да се демонтират тръби или задвижващи системи. Подобрява се и цялостната производителност на фабриката.