LOWARA пуска в производство нова серия многостъпални помпи е-МР

През месец март започва производството на новата серия хоризонтални и вертикални многостъпални помпи серия е-MP, характеризираща се със своята изключително висока ефективност и редица технически подобрения и предимства, които гарантират дълъг живот и устойчивост на агрегата при тежки условия на експлоатация.e-MP sectional

Ето някои от предимствата на агрегата:

1Лесно вграждане – Благодарение на гъвкавата механична конфигурация агрегатът лесно може да се вгради във всяко едно високонапорно приложение. По-големият диаметър и спецификата на всяко първото стъпало А подобрява смукателната способност на помпата и прави приспособима към приложения с гореща вода.

2Безопасност – Агрегатът е конструиран да гарантира безопасност на хората при експлоатация.

3Спестяване на ел.енергия – Хидравликата на агрегата е проектирана чрез оптимизиране посредством калкулации за динамика на флуиди. Новата конструкция на U-образния канал В балансира скоростта и създава идеални условия за преминаване на потока от стъпало в стъпало, като намалява загубите. Всичко това осигурява по-висока ефективност и по-ниски разходи за ел.енергия.

4Предвиждане на работите по поддръжка  – В помпата има възможност да се вградят сензори Е за налягане, температура и вибрации, които да се свържат с интелигентни системи за контрол и мониторинг, като по този начин известяват за необходимост от работи по поддръжката.

5Намалено износване – Подобренията в хидраликата гарантират по-дълъг живот на агрегата. Например новият лагер на смукателната страна F от волфрамов карбид е предвиден да поема вибрации и удари. Балансиращата система С противодейства и така намалява аксиалното усилие върху лагерите и натоварването върху механичното уплътнение. Уголемената самопочистваща се камера D на уплътнението транспортира частиците към компенсиращия тръбопровод, а след това обратно от камерата към смукателната страна.

6Лесна поддръжка – Благодарение на опростената си модулна конструкция помпата сервизните дейности се извършват много лесно. Лагерът на напорната страна, механичното уплътнение и балансиращият цилиндър могат да се подменят, без да е нужно демонтаж на помпата от тръбопровода. Модуларността намялава броя на необходимите части за ремонт.