Комплектни канализационни модули за изпомпване на отпадъчни комунално-битови води, състоящи се от:

  • 1 брой помпа (Midibox и Singlebox+) или 2 броя помпа (Doublebox+) серия DOMO, DL или 1300
  • ПЕ резервоар с обем 110л (Midibox), 270л (Singlebox+) или 550л (Doublebox+)
  • монтирана в резервоара тръбопровод на бързи връзки или с автоматично спускащо уствойство (изпълнение SL)
  • Ел.табло за всички трифазни модели и опция за монофазните
  • окабеляване

Параметрите са съобразно монтираната в резервоара помпа.

Приложение: отпадъчни води, припомпване на битови води към канализацията.

 

 

Технически каталог

Инструкция за употреба за помпи DOC-DOMO-DL

Инструкция за употреба за MIDIBOX-SINGLEBOX-DOUBLEBOX