Комплектни помпени инсталации за чиста вода, състоящи се от:

  • 2 до 4 броя вертикални или хоризонтални помпи; Опция - малка жокей помпа.
  • общ напорен и смукателен колектор
  • възвратна арматура след всяка помпа
  • спирателен кран след всяка помпа
  • пресостат за всяка помпа
  • обща рама
  • Общо ел.табло за управление и защита с вграден контролер за редуване, допълване и автоматична замяна.
  • всичко е свързано и окабелено

Параметрите са съобразно монтираните в инсталацията помпи.

Приложение: повишване на налягането за питейни нужди; пожарогасене; водоснабдяване