Модулни многостъпални помпи серия e-MP

Xylem_7704

Нова серия високоефективни многостъпални помпи с модулна устойчива конструкция и висока смукателна способност (ниска стойност на NPSH). Хоризнотално или вертикално изпълнение. Подходящи за комунално водоснабдяване и различни високонапорни промишлени приложения.

Онлайн подбор на помпи

  • Дебит до 850 м3/ч
  • Напор до 950 м
  • Максимално работно налягане до 100 bar
  • Температура на течността: -30°С до +140°С; опция до +180°С
  • Ел.двигател  2,2kW ÷ 1250kW / 380V, опция по АТЕХ
  • Материали: корпус, работни колела и дифузьори от чугун, опции от неръждаема стомана, бронз, дуплекс или супер дуплекс.

Изпълнения:

  • е-MPA - хоризонтална многостъпална помпа с аксиален смукател и радиален нагнетател. Висока смукателна способност благодарение на ниска стойност на NPSH.
  • e-MPD - хоризонтална многостъпална помпа с радиални смукател и нагнетател с възможност за промяна на разположението им. Подходяща за високо входящо налягане до 40bar.
  • e-MPR - хоризонтална многостъпална помпа с радиални смукател и нагнетател с възможност за промяна на разположението им. Макс. входящо налягане до 10bar.
  • e-MPV - вертикална многостъпална помпа с радиални смукател и нагнетател с възможност за промяна на разположението им.

Приложение: водоснабдяване, дъждовна вода, напояване, повишаване на налягането, противопожарни нужди, морска вода, обратна осмоза