Ротационни лобови помпи

borgerlogo-excellence-dinpro-final

Ротационна помпа с два паралелни вала с възможност за смяна на посоката на изпомпване. Помпата е подходяща за вискозни, твърди, абразивни вещества и химикали. Помпата е с лесна поддръжка на място – без разкачане от тръбната система.

Помпите се предлагат в 3 варианта:

1) Classic
Лобова помпа с единично-действащи механични уплътнения с обща охладителна камера. Подходяща за чисти, абразивни, вискозни вещества, които не са бързостягащи или опасни. Серии AL, PL, CL, FL, EL и XL с максимален дебит 1500м3/час. Максимален напор в зависимост от модела до 120м.

2) Select
Лобова помпа с единично-действащи механични уплътнения, индивидуално xepмeтизирани. Особено подходяща за фини кристални, бързостягащи или токсични вещества. Бариерен флуид предпазва веществата от изтичане. Серии  PL, CL, FL с максимален дебит 350м3/час.

3) Protect
Ротационна помпа с уплътнение на вала с двойно действащи механични уплътнения. Най-висока степен на оперативна безопасност с проблемни изпомпвани вещества. Бариерен флуид за безопасно разделяне на изпомпваното вещество и атмосферата. Подходяща за силно критичен вещества (например токсични или взривоопасни вещества, латекс, свързващи вещества). Серии  PL, CL, FL с максимален дебит 350м3/час.

Приложение: изпомпване на отпадъчни води от канализация; химическа промишленост, рафинерии, морска вода, захарна промишленост, целулозна и хартиена промишленост, биогаз, селско стопанство