Милениум център

реализирани обекти 13
Вертикални многостъпални помпи серия SV за водоснабдяване с монтирани върху двигателите честотни регулатори HYDROVAR HVL.