SmartBall, Sahara и PipeDiver: Решения на Xylem за откриване на течове и обследване на довеждащи водопровди

Предизвикателствата във ВиК сектора са обширна тема, значителна част от която заемат загубите на вода, или т.нар. NRW (non revenue water). Този параметър се изразява в разликата между подадената от ВиК оператора вода в мрежата и действително фактурирана към потребителите вода, а причината често са течове или аварии по довеждащите тръбопроводи. Ето защо ще разгледаме техническите решения за откриване на скрити течове, които предоставя разработчикът на ВиК оборудване Xylem.

Голям процент от загубите на вода са резултат от течове по довеждащите водопроводи, а малките течове в крайна сметка водят до големи аварии. В допълнение, всяко трасе е уникално, а изпразването на водопровода е трудно – в повечето случаи дори е невъзможно. Това превръща проверката на тръбопровода отвътре във важна част от експлоатацията на мрежата, тъй като по този начин се откриват всички нередности и се дава цялостна оценка за състоянието на съоръжението. Разбира се, важно е да се избере оптималният метод за обследване на даден довеждащ водопровод. При по-малки диаметри и висока сложност на мрежата външните корелатори са добро решение. С нарастване на диаметъра обаче е по-ефективно прилагането на вътрешно обследване, което бива два основни вида – чрез вътрешно въжени или чрез вътрешни свободно плуващи технически средства. Колкото по-голям е диаметърът на тръбата, толкова по-подходящо е да се използва свободно плуващо оборудване.

За да предостави решение за ефективно вътрешно обследване на тръбопроводи, разработчикът и производител на ВиК оборудване Xylem разполага със системите SmartBall (вътрешна свободно плуваща система) и Sahara (вътрешна въжена система). Нека разгледаме предимствата на всяка от тях поотделно:

SmartBall®

SmartBall® представлява система, която открива течове и въздушни джобове и е в състояние да картографира тръбопровода, както и да класифицира теча според това дали е на връзка, на тръба или е просто дефект. Проследяването се осъществява в реално време чрез SBR излъчвател.

SmartBall® е подходящ за инспекция на всички видове тръби с диаметри над 300 mm, дори и при ниски скорости на потокаОборудван е с високочувствителен акустичен сензор, който открива течове и наличие на газ, а освен това може да картографира координатите X и Y на тръбопровода с помощта на най-новите технологии за акселерометър и жироскоп, усъвършенствани алгоритми за местоположение и точки, събрани на място от глобалната система за позициониране (GPS).

Технически характеристики:

  • Подходяща е за всички видове тръби с диаметър ≥300 mm;

  • Скорост водата: 0.15 m/s – 2 m/s;

  • Чувствителност теч: 1.3 l/min при 1 bar;

  • Точност на локацията: +/-2 m.

Sahara® – въжена система за откриване на аварии

Sahara® е система за оценка на състоянието на водопроводи и канализационни клонове под налягане, която открива течове, въздушни джобове, предоставя визуална инспекция и картографира с едно пускане. Системата Sahara® е подходяща дори за сложни тръбопроводни мрежи, изискващи прецизен контрол и точност на местоположението, като открива и малки течове и въздушни джобове в реално време с точност под метър, а може да се използва и при липсата на поток. Оборудвана е с високочувствителен акустичен сензор и разполага с вградена видео инспекция — камера (CCTV), която показва кадри в реално време от вътрешността на тръбопровода. Платформата може да генерира и планов изглед на тръбопровода.

Технически характеристики:

  • Подходяща е за всички видове тръби с диаметър ≥300 mm;

  • Скорост на водата: 0.3 – 3 m/s;

  • Чувствителност теч: 0.3 l/min при 1 bar;

  • Налягане: 1 – 17 bar;

  • Максимално огъване: 270°.

PipeDiver™ – инспекция на тръбните стени

Дори и да няма теч по даден тръбопровод, инспекцията му винаги има добавена стойност особено ако става дума за високорискови участъци. Състоянието на даден довеждащ тръбопровод е изключително важно, за да се вземат правилните решения за неговата бъдеща експлоатация и поддръжка, тъй като навременното отстраняване на авариите удължава живота на мрежата. Важно е да се посочи, че обикновено инспекцията и навременният ремонт представляват 10% от разходите за подмяната на даден тръбопровод.

Налични са разнообразни инструменти за оценка на конструктивното състояние на тръбопроводи, като стоманобетоновите, стоманените и чугунените тръби изискват различни методи. В повечето случаи за оценката са необходими голям брой изкопи, а резултатите могат да бъдат подвеждащи. За такива случаи се предлага още едно решение на Xylem – PipeDiver™.

Инструментът е свободноплуващ и се използва както за чисти, така и за отпадъчни води, като определя точно областите на повреди в стените на метални и бетонни напорни тръбопроводи с диаметри 400 mm. Той е лесен за работа и не изисква изкопни и строителни работи. Също така покрива големи разстояния само с едно пускане докато тръбопроводът остава в експлоатация.

Данните за състоянието на стените на тръбите, събрани от платформата PipeDiver®, дават възможност на ВиК операторите да вземат решение за рехабилитация и управление на всяка тръба поотделно.